Over Boschgeest

Boschgeest in Voorschoten vindt zijn oorsprong in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de twintigste eeuw. De wijk grenst aan weilanden, de spoorlijn Den Haag-Leiden, de Bloemenwijk (Papelaan-Oost) en de Veurseweg. Het is een ruim opgezette, groene wijk, met merendeel eensgezinswoningen. Een fijne wijk om te wonen, voor zowel jong als oud.

Voorzieningen

In de wijk is de The British School in The Netherlands gevestigd, een Senior school voor jeugd van 11-18 jaar. Veel expats maken gebruik van deze school, zij zijn vaak ook woonachtig in de wijk. Naast deze internationale school, is er ook een basisschool, RKBS De Regenboog.

Opvallend in de wijk is de Moeder Godskerk, een in de jaren 60 gebouwde rooms katholieke kerk die in 2016 aan de eredienst is ontrokken. Het gebouw is in 2021 verkocht aan een Voorschotense projectontwikkelaar en zal waarschijnlijk gesloopt worden om een woonbestemming op het terrein te realiseren. De kerk wordt tijdelijk gebruikt door geloofsgemeenschap God-Centre.

In wijkactiviteitencentrum Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest, beter bekend als de Boschbloem, worden het hele jaar door allerlei activiteiten georganiseerd, zoals taalcursussen, yoga, dansen en klaverjassen. Bij het buurthuis zijn jeu de boules banen en veel enthousiaste spelers maken hier gebruik van.

Aan de zuidkant van de wijk bevindt zich Rosenburgh park, een mooi wandelgebied, waar veel mensen met honden gebruik van maken. Op landgoed Rosenburg is Theehuis Jansland gevestigd, een bijzondere horecagegelenheid, want Jansland is een leerwerkplek voor jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis. Op Rosenburgh bevindt zich ook Kinderboerderij Voorschoten, een fijne plek voor kinderen en hun ouders.

Een aantal mooie natuurfoto’s in de buurt van Boschgeest gemaakt.