Over onze activiteiten

Aanpak Roubosroute

De bewonersvereniging Boschgeest gaat aan de slag met de Boschgeest route, dit is de drukke, doorgaande route die dwars door Boschgeest gaat, via de Karel Doormanlaan, Generaal Spoorlaan en Rouboslaan.

De gemeente heeft aangegeven de riolering te gaan vervangen in de wijk Boschgeest, ook die onder de Boschgeest route. De weg gaat worden opengebroken en wordt daarna weer hersteld. Een mooi moment om ook deze route veiliger en leefbaarder voor de omgeving en gebruikers te maken. De gemeente heeft hiervoor input vanuit bewoners gevraagd, vanuit de bewonersvereniging gaan wij die geven.

De gemeente Voorschoten heeft al een aantal mooie projecten gerealiseerd die hierbij als inspiratie dienen:

Verbetering Bachlaan, Voorschoten:

Verbetering Leidseweg-Noord, Voorschoten (realisatie 2021/2022):